OCR Output

1928 den' 2 fanuari. _N:r 1.
os 2 er

1

] B. Forsbergs gård i

Tavels]o

Godtemplarhuset i
Sävar

39

Godtemplarordens
hus i Holmsund

Ordenshuset i Umvå

93

33

Godtemplarord=1s
hus i Röbäck

1

|

|

= $ =

Kälamark, — Kulla, Piparböle,
Salomonsbesök, Svallet, Gub—
böle och Brattby samt av U—|
meå landsfiskalsdistrikt byar—
na Overboda, Röttjärn, Dal—
sjö, ' Södra Myrback Sörfors |

3

| 4

och Klabböle . ;.;:— . . > .. ‘Febr 11}

Holmsunds landsfiskalsdistrikt i

övrigt utom Holmsunds socken|

Savars socken, öster om Sävarån/
samt Sävar by och Holmön . .

Sävars socken .i Övrigt _.4.. .. . |

Holmsunds socken utom Obbola
on v — . > . e . d

Obbola in och anmälda fran
främmande rullföringsområden

Umeå stad, kvarter och stadsde—
lar väster om Rådhusesplana—
den och söder om järnvägen . .

Umeå stad, kvarter och stadsde—
lar öster om Rådhusesplanaden
till hamnspåret .... . ..... .. |

Övriga delar av Umeå stad samt]
främmande ru!lföringsområdeni

Till Umeå landsfiskalsd'strikt hö—
rande byarna Ön, Teg, Röbäck,
Stöcksjö, Degernas Böleå, /
Stöcke, Ström, Strömbäck och!
Sörböle .................. 4

Till Umeå socken i övrigt höran—.
de byar söder om älven utom
ovannamnda byar, diarifran in—
ställelse sker i Grisbacka . . . . |

99

99

99

|
13

15
16

as
21

22

23

24

125

5

10 fim.

10 fim.

10 fim.

10 fim.

10 fim.

10 ffm.

10 fim.

10 ffm.

10 ifm.

10 ifm.

10 ifm.