OCR Output

1926 den 22 december. N:r 245.
22 F —

Som ovan:
ALBERT BJORNER.

Justerat den 13 september 1926.

J. E. FORSBERG. KARL SAHLIN.
Justeringen tillkännagiVen i Sorsele kyrka sondagen den 19 september
1926.

T. WALLENIUS. _
Komminister.

Ratt utdraget betygar:
ALBERT BJORNER.

Därjämte tillkännagives, att berörda inkomst— och utgiftsstat med därtill
hörande handlingar finnes för de väghållningsskyldige hos vägstyrelsens ord—
förande tillganglig.

Umeå i landskansliet den 22 december 1926.

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri