OCR Output

1926 den 25 november. N:r 239.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

N:t 239.

För kännedom kungöres härmed att till styrelse for Mullsjöns sjösänk—Styrelse _ för
ningsföretag för ar 1926 utsetts: Adolf Grundström, Joh. Olsson och Bernh. mujisjöns
Nordgren med A. Salomonsson och F. Norén som suppleanter, samtliga i sjösänk—
Mullsjö by. ningsföre— /

27. å $ tag.

Umeå i landskansliet den 25 november 1926. 28

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri