OCR Output

1926 den 23 november. N:r 237.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskansliet 1926

Upplases i Asele tingslags kyrkor.
Nir 237.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen
den 28 instundande december kl. 11 fm., kommer, darest antagligt anbud er—
halles, att försäljas Erik Olof Eriksson tlllhorlga 5/64 mantal n:r 1 Sorasele
i Asele socken.

A fastigheten finnas följande åbyggnader:

Mangardsbyggnad av timmer under tak av spån indelad i två rum och
— kök samt ett vindsrum, i gott skick.

Bryggstugubyggnad av timmer innehållande tva rum och matbod, i gott
skick.

Stall och ladugårdsbyggnad med plats för fem nötkreatur och en häst,
i bristfälligt skick.
En hölada samt fäbodstuga och sommarladugård.

A fastigheten vinterfodas två nötkreatur och en häst. Ärliga utsädet utgör
två tunnor spannmål och två tunnor potatis.

Fastigheten, har saluvärderats till 15,000 kronor.

Den, som har fordran varför fastigheten häftar eller for vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 23 november 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. _ Allan Rietz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri

Exekutiv
auktion