OCR Output

1926 den 23 november. N:r 236.

LÄNSKUNGÖRELSER.
s Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

N r 236. Standskogs—
i likvid.
På begäran intages följande

f Kungörelse.

Vid en den 6 mars 1926 slutad laga klyvning av 233/3088 mantal Nor—
sjö n:r 8 litt. He i Norsjö socken, vilken förrättning den 15 november 1926 av
Malå och Norsjö tingslags ägodelningsrätt fastställts, har bestämts, att Mag—
nus Larsson skall erlägga till Valdina Larsson 218 kronor 90 öre, till Alexan—
dra Larsson 209 kronor 88 öre samt till Aurelia Dahlberg 290 kronor 48 öre
att gäldas inom tre år efter förrättningens fastställande.

RÄTTENS ORDFÖRANDE.

Umeå i landskansliet den 23 november 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri '