OCR Output

— Enahanda. N :r 235.

Kungörelse.

Vid en av Degerfors tingslags häradsrätt denna dag fastställd hemmans— _
klyvning å 7/192 mantal Bjurselefors n:r 1 litt Ba i Degerfors socken, har —
ifraga om standskogslikviden bestämts, att C. A. Lundberg sasom ägare av
lotten litt. Bab skall betala till Einar Karlsson sasom ägare av lotten litt. Baa
885 kronor 31 öre att erläggas inom tre år efter forrattningens fastställande.

Tingsstället i Degerfors by den 25 oktober 1926.
På ägodelningsrättens vägnar :
ERIK J, RÖNQUIST.
Umeå i landskansliet den 20 november 1926. .
NILS G. RINGSTRAND,
Elis Almgren.

Umeå 1926 — Larsson & C:os Trycker!