OCR Output

1926 den 11 november. N:ris 225—230.
äk 3 k

klyvning varder härmed kungjort, att vid nämnda förrättning bestämts, att till
ägaren av 3/128 mantal litt. Acc skall gäldas ersättning for mistad stand—
skog, nämligen av hemmansdelen 3/64 mantal litt. Aca till ett värde av 625
kronor 63 öre och av hemmansdelen 3/64 mantal litt. Acb till ett värde av
1,574 kronor 98 öre, att utgå i form av avverkningsrätt under nio ar fran för—
rättningens fastställande.

Vilhelmina den 29 oktober 1926.
På ägodelningsrättens vägnar:

A. NORRMAN.

N:r 230.

Sedan Vilhelmina tingslags ägodelningsrätt denna dag fastställt en å 3/64
mantal n:r 1 litt. D Storbäck i Dorotea socken förrättad hemmansklyvning, var—
der härmed kungjort, att vid nämnda förrättning bestämts, att till ägaren av
hemmansdelen 1/64 mantal litt. De skall gäldas ersättning för mistad stand—
skog, nämligen av hemmansdelen 1/64 mantal litt. Da till ett värde av 1,077
kronor 06 öre och av hemmansdelen 1/64 mantal litt. Db till ett värde av
2,493 kronor 53 öre, att utgå i form av avverkningsrätt under nio år från för—
rättningens fastställande.

Vilhelmina den 29 oktober 1926.
På ägodelningsrättens vägnar:
A. NORRMAN.
Umeå i landskansliet den 11 november 1926.

‘NILS G. RINGSTRAND.
Elis Almgren.

Umeå 1926 — Larssoa & C:s Tryckeri

Enahanda.