OCR Output

1926 den 23 mars. N:r 43.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

N:r 43.
Till polismyndigheternas i länet kännedom kungöres, att följande perso— Meddelade

| ner av Kungl. Maj:ts Befallningshavande erhållit tillstand att under inneva— gårdfarihan—

rande år inom länet idka s. k. gårdfarihandel med lovliga varor av svensk till— delsrättig—
verkning, nämligen: heter.
Karl Oskar Söderlund—Sjölander från Örträsk, Erik Manfred Sandberg

' från Obbola, Johan Alfred Andersson fran Umeå stad, Adolf Arvid Höglund

.

från Norrfors, Brännland, Anders Gustaf Johansson från Vindeln, Karl Eriks—
son från Blomåker, Tavelsjö, Anders Gustaf Gillblad fr. Idvattnet, Torvsjö,
Johan Axel Gustafsson från Vindeln, Carl Walentin Holm fran Orrbole, Nyå—
ker, Erik Olof Kassberg fran Nyåker, Olof Bertil Olofsson fran Aspeå, Lög—
dea, Olof Otto Asander fran Ore, Nordmaling, samt Bertha Justina Dahl—
berg fran Skelleftea stad.

Umeå i landskansliet den 23 mars 1926.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & C:s