OCR Output

1926 den 12 mars. N:r 37.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lian.

“ Ser. B Landskansliet 1926
Upplases i Dorotea sockens kyrka.
N :1 37.
Hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande hava Kramfors Aktiebolag och Interims—
Bjorknas Nya Sagverks Aktiebolag anhallit om tillstand till interimsflottning flottning i
innevarande ar i Korpan i Dorotea socken. Korpan.

I anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet berores, harigenom
förelagt, att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse blivit i Dorotea
sockens kyrka uppläst hit inkomma med yttrande i ärendet vid äventyr, om
det forsummas, att målet avgöres i befintligt skick.

Umeå i landskansliet den 12 mars 1926.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Triycker‘