OCR Output

99926 den 17 februari. 24 —27.

o t3
Enahanda N:f 26.
Pa begaran intages följande
Kungorelse.

Vid laga klyvning av 7/64 mantal n:r 1 Bäsksjö litt Ao i Vilhelmina soc—
ken, som den 30 januari 1926 fastställts av Vilhelmina tingslags Agodelnings—
rätt, har angående ståndskogen bestämts, att ägaren av litt Aoa äger att å
agolotten litt Aob avverka skog for 317 kronor 44 öre samt att denna likvid
skall vara uttagen inom nio år från klyvningens fastställande; betygar.

Vilhelmina tingsställe den 30 januari 1926.
PA Agodelningsrattens vignar:
GÖSTA FRANBERG.

— Enahanda N 27.

Pa begaran intages foljande

Kungorelse.

Vid laga skifte av 1/8 mantal n:r 1 Långtjärn i Vilhelmina socken, som
den 30 januari 1926 fastställts av Vilhelmina tingslags Ägodelningsrätt, har
angående ståndskogen bestämts, att ägaren av litt B äger att å ägolotten litt
A avverka skog för 287 kronor 83 öre samt att denna likvid skall vara uttagen
inom nio år från skiftets fastställande; betygar.

Vilhelmina tingsställe den 30 januari 1926.
På Ägodelningsrättens vägnar:
GOSTA FRANBERG.

Umeå i landskansliet den 17 februari 1926.
NILS G. RINGSTRAND.
Elis Almgren.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri