OCR Output

1926 den 3 februari. N:r 21.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Vasterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1926

N:r 21.

Till polismyndigheternas i länet kännedom kungores, att foljande per— Medde—
soner av Länsstyrelsen erhållit tillstånd att under innevarande år inom länetlade gårdfari—
idka s. k. gårdfarihandel med lovliga varor av svensk tillverkning, nämligen: råtai"%?år

Oskar Alexius Nygren fran Bjurholm, Nils Johan Persson fran Umea S o

stad, Johan Adolf Tornqvist Andersson fran Umeå stad, Knut Gustaf Gottfrid
Dahlström från Umeå stad, Gustaf Nikolaus Efraim Köwitz från Brännland,
Lycksele, Karl Ferdinand Johansson fran Grisbacka, Umeå, Karl Johan Karls—
son från Hörnefors, Hörnefors, Per Lindblom från Kattisavan, Lycksele, Fred—
rik Oskar Bäckström från Brännan, Skellefteå samt Karl Anton Berggren fran
Burträsk, Burträsk.

Umeå i landskansliet den 3 februari 1926.

NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri