OCR Output

1926 den 19 januati. N:f 8.

_LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

| Ser. B Landskansliet 1926

N:t.8. 4
Härmed kungöres att till kommissionär hos Magistraten, Överexekutor Förordnad
och Rådstuvurätten i Skellefteå antagits fru Gunhild Öquist, därstädes. kommisionär

Umeå i landskansliet den 19 januari 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri