OCR Output

1926 den 18 januari. N:r 7.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskansliet 1926

Upplases i Asele sockens kyrka.

N:r 7.

Sedan Logde älvs flottningsförening hos Länsstyrelsen hemställt om fast— Samman—
ställelse av ett av föreningen uppgjort förslag till plan för upptagande av träde i flott—
amorteringsavgifter för i reglerade flottleden Storbäcken i Åsele socken ut—
fört rännbygge med intagsdamm därvid amorteringstiden för rännan föresla—
gits till 9 ar och for Yttertraskdammen till 14 år så varda, jämlikt 15 & i lagen
om flottning i allmän flottled den 19 juni 1919, vederbörande sakägare här—
ligenom kallade till sammantrade i ärendet inför Länsstyrelsen å tingsstället i
Asele tisdagen den 16 instundande februari kl. 8 em.

Umeå i landskansliet den 18 januari 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri