OCR Output

romo
% c

1926 den 11 januati. N351

Fastlgheten som är åsatt ett taxermgsvardé av‘él Wrom A}:‘l

värderats till enahanda belopp.

Den, som har fOrdran vartor fastlgheterna ha?‘t:?" yer för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalmng ur köpeskillingen, eller annan rätt, som bör vid

auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin fätt. 3 .198

_Umeå i landskansliet den 11 januari 1926.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaft Hultman. Gustaf Heintz.
fröon9i

'Å peoidol 91 pob nog

f 1/

enc

E: Sdyy. .3 4 iss |
NBA bQ . i ww;i {cmg,"i
& 9 .}.f:;-‘_;f? »f:f..
$ i5 v ij tS 46& Sif:S!
frå å _8DB!0t!
N 1 ff 13 N.
31* i iffé 91
i5 1 zi pi&
f ‘; :'f)':ztj-[ "-J".'; få
/ 14 .44 -:::E?( A!hq
) F3 #1 F i9 &
å $ > P 1i :"‘:!?Zif’,f."s
—2 00 2 F t‘{, 1';"[ f! C
‘,:
# 13( å 0 /
1F H“", i EL ,d \l)y» iv;
14 MAE MJ ihesd t in w i
1019 '3!&?51?2&&;?&5'3 18
oggujsl % Hatc
& l /‘.“: 4 ‘J
£AF d ,,:‘,:";", “l f'.f¬

U meå 10926 — Larsson & C:s f':'y_ck-efi: s