OCR Output

1926 den 21 december. N:r 182.

LANSKU NGORELSER

Vasterbottens lin.
Ser. A Landskansliet 1926

Uppläses i Malå sockens kyrka två
gånger före sammanträdesdagen.

N:r 182. ' Sammanträ—
t — de med lap
På begäran intages följande par.

Kungörelse.

Skogslapparna i Mala lappby kallas harmed till sammanträde kl. 11 fm.
den 24 januari 1927 uti hemmansagaren Per Bergstroms gard a Mala kyrko—
plats for behandling av dem rorande fragor.

Vilhelmina, i lappfogdekontoret, den 15 december 1926.
LAPPFOGDEN.

Umeå i landskansliet den 21 december 1926.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri