OCR Output

19'26_den 15 mars. N:r 25.
s o 20

Lycksele sockens väghållningsdistrikt: Riksdagsmannen Evert Jonsson,
Lycksele,

Ortrasis sockens väghållningsdistrikt: Hemmansagaren Jakob Edv. jakobs—
son, Örträsk,

Stensele sockens väghållningsdistrikt: Landstingsmannen — F. E. Holmner,
Gunnarn,

Sorsele sockens väghållningsdistrikt: Kronojägaren Albert Björner, Gargnäs,

Tärna sockens väghållningsdistrikt: Kronoåbon Ernst Johannes Johansson,
Bjorkfors, Hemavan,

Vilhelmina sockens väghållningsdistrikt: — Häradsdomaren L. Backsell,
Vilhelmina,

Dorotea sockens _ väghållningsdistrikt: — Hemmansägaren Lindblom
Avatrask,

Äsele sockens väghållningsdistrikt: Disponenten Daniel Mattsson, Asele,

Fredrika sockens väghållningsdistrikt: hemmansägaren E. E. Nordenstedt,
Fredrika.

BYGGNADSNAMNDERNAS ORDFORANDE:

Nordmaling: Kassoren W. Winnberg, Nordmaling,

Vindelns municipalsamhälle: Fil. kand. Nils Häggström, Vindeln,
Vännäs municipalsamhälle: Landsfiskalen Rich. Olsson, Vännäs,

Tegs municipalsamhälle: Byggmästaren J. M. Bäckström, Teg, Umeå,
Djupviks municipalsamhälle: Johan Sävenberg, Djupvik, Holmsund,
Jörns municipalsamhälle: Stationsinspektoren K. Frank, Jörn,

Lycksele municipalsamhalle: Forvaltaren G. Lindahl, Lycksele,

Tarna: Kyrkoherden J. Naselius, Tärnaby,

Vilhelmina municipalsamhälle: lngen]oren F. Uno Hellstrom Vilhelmina,
Asele municipalsamhalle: Kronojägaren Erik Nordin, Asele.

FATTIGVARDSSTYRELSERNAS ORDFORANDE:

Nordmaling: Froken Betty Dahlström, Nordmaling,
Hornefors: Nämndemannen Erik Olofsson, Sörmjöle, Hörneå,
Bjurholm: Hemmansägaren Edv. Jonsson, Bjurholm,
Degerfors: Lantbrukaren John Eriksson, Vindeln,

Vannas: E. J. Andersson, Spoland,

Umeå: Skiftesgodemannen E. A. Holmström, Teg, Umeå,
Holmsund: Folkskolläraren Oskar Kriström, Djupvik, Holmsund,
Sävar: Fjärdingsmannen L. Eriksson, Sävar,

Holmön: Alfred Jonsson, Holmön,

Bygdeå: Kronojägaren A. Stenberg, Robertsfors,

Nysätra: f. Handlanden Aug. Röring, Nybyn, Ånäset,
Lövånger: Hemmansägaren Jonas Brännström, Lövånger,
Burträsk: Hemmansägaren Oscar Olsson, Bygdetrask,