OCR Output

1926 den 10 februari. N:r 17.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Västerbottens län.
Ser. A Landskansliet 1926

N:s 17. Ordforande

4 ä s x ä a i hästuttag—
Till vederbörandes kännedom kungöres, att Länsstyrelsen förordnat kro— ningsnämåd.

nojägaren Lars T. Gavelin, Malgovik, att i hemmansägaren John Grönlunds i
Svannäs ställe vara ordförande i Vilhelmina sockens hästuttagningsnämnd.

Umeå i landskansliet den 10 februari 1926.

i NILS G. RINGSTRAND.
Elis Almgren.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri