OCR Output

1926 den 3 februari. N:r 14.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
Ser. A Landskansliet 1926

1

N:r 14.

Sedan Skellefteå tingslags häradsrätt den 18 januari 1926 beviljat Fritjof Ryttare— sol—
Öqvist lagfart å lägenheten Bureå 45 i Bureå socken, har, jämlikt lagen dendat— och båt—
18 oktober 1907 angående ryttare—, soldat— och båtmanstorps befriande i visst "l‘)aerf’rsigonrgg
fall fran ansvar for inteckning i stamhemmanet, i lagfartsprotokollet anteck— fran ansvar
nats, att lägenheten vid rätten styrkts utgöra område, som varit till ständigt för inteck—

soldattorp anslaget. ning i stam—
Fp2 C! hemmanet.

Umeå i landskansliet den 3 februari 1926.

NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & C.s Tryckeri