OCR Output

1926 den 26 januari. N:r 13.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskansliet 1926

N:r 13.

Aterkallad allman efterlysning. Aterkallad

Den av chefen för Kungl. Västerbottens regemente begärda efterlysning— allmän efter—
en av värnpliktige n:r 385 49/1913 Fernstrom, Gustaf Fredrik, vilken efterlys— — lysning.
ning varit intagen i länskungörelserna den 20 oktober 1925, Landskansliet
Ser. A n:r 135, varder härigenom på förekommen anledning återkallad.

Umeå i landskansliet den 26 januari 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Heintz. Elis Almgren.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri