OCR Output

1926 den 21 januari. N:r 11.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lan.

Ser. A. Landskansliet s 1926

N:# 11.

Kungl. Vag— och Vattenbyggnadsstyrelsen har den 12 januari 1926 god— Godkänt
känt det företag som avser anläggning av väg från Sjöbotten till Bureå hamn Vägföretag.
inom Bureå socken, om vilket företag Kungl. Styrelsen antog kontrakt den
14 oktober 1921.

Umeå i landskansliet den 21 januari 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s T iyckeri