OCR Output

1926 den 21 januari. N:r 10.

LANSKUNGORELSER

Västerbottens län.
Ser. A Landskansliet 192060 —

N:r 10.

Författningsenligt kungöres härmed, att nedannämnda personer innehava _Personer,
Länsstyrelsens förordnande _ att vid förfall för vederbörande landsfiskaler f{?rordfidfi
verkställa växelprotester, nämligen: * ‘\//:)r(e?a §

1 Nordmalmg t. f. postmästaren Emil Ansgarius Werner och bagaren protester.
Bernh. Hörnsten i Lögdeå;

Asele: banktjänstemannen A. Kant;

Robertsfors: förvaltaren Viktor Homström;

Degerfors: bankkamreraren Bertil Scherdin;

Burträsk: bankkamreraren Gustaf Edvin Boström;
Nysätra: kassören Fredrik Wiklund;

Jörn: bankkamreraren Einar Thorsén;

Dorotea: speditoren Olof Östman;

Byske: forvaltaren P. Norman;

Norsjö: skogsinspektoren Ludvig Lidström;

Holmsund: t. f. polisuppsyningsmannen Frid Ahnlund;
Vilhelmina: e. landsfiskalen _G. Liedén och banktjänstemannen C.
Rundqvist;

i Burea:kassoren Arthur Erik Öqvist och vid forfall for denne kassören
Oskar Wikner;

i Sorsele: faktorn Johan Robert Ronnholm;

i Stensele: prokuristen J. Gottfrid S]Oberg,

i Bjurholm: kassören A. Johnson;

i Kåge: grosshandlaren Karl Bergmark;

i Nyåker: fjärdingsmannen Olof Gotthard Grundström och vid förfall
för denne stationsmästaren Karl Danielsson;

i Fredrika: folkskolläraren Olof Arvid Tengborg; samt

i Lycksele: landsfiskalen Ivar Ronnberg vid forfall for landsfiskalen i
Lycksele södra distrikt.

hea e de ded jea Jebe deeb k jea kka k deeb

Umeå i landskansliet den 21 januari 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:
Elis Almgren. _ > Allan Rietz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri