OCR Output

1926 den 15 januari. N:ris 5—7.
ts 9 .0.
Vid Västerbottens södra domsaga:

Fru Anna Olsson, adress Västerbottens södra domsågas kansli, Storga—
tan 41, Umeå.

Vid Västerbottens västra domsaga:
Bankkamreraren O: Jacobsson, adress Svenska Handelsbanken, Lyckssele. _

Vid Vasterbottens meliersta domsaga:
Kamreraren J. A. Lindmark, Anaset.

Vid Vasterbottens norra domsaga:
Kommissionären O. E. Alm, Skelleftea.

Ner 7.

(( Tider, då Författningsenligt kungöres härmed, att domsagornas i länet kamslin,
:domsagornasenllgt fran vederborande domhavande hit inkomna meddelanden, hallas (opp¬

kanslin hållasna å följande tider, nämligen:
tillgänglig för

allméénhe;ten Umea domsagas kansli kl. 10 fm.—2 em.
"'igåå_ar Västerbottens södra domsagas kansli kl. 11 fm.—3 em. med undantasg av

juli och augusti månader, da kansliet hålles öppet kl. 10 fm.—12 m.
Västerbottens västra domsagas kansli kl. 10 fm.—2 em.

Västerbottens mellersta domsagas kansli kl. 10 fm.—2 em. med undaimmtag \
av juli och augusti månader, då kansliet hålles öppet kl. 10 fm.—12 m. '

Västerbottens norra domsaga kl. 10 fm.—2 em., 'med undantag av juli
och augusti månader, då kansliet hålles öppet kl. 11 fm.——1 em.

Umeå i landskansliet den 15 januari 1926.
På Länsstyrelsens vägnar: ‘

Gqstaf Heintz. Elis Almgren.

Umeå 1926 — Larsson & C.s T ryckeri