OCR Output

1926 den 2:januatri.. N:r 1.

_ 1g —2

trask, Vithatten, Alyckan, A—

naset, Aselet och Österjörn .

Nya biograflokalen i Ovriga byar inom Jörns socken . .
Jorn |

Norsjo tingshus _ |Byarna Kattisberg, Menstrask,
Norsjö, Kvammarnäs, Ragg—
sjön och Risliden av Norsjö
socken : . (1 1070002 |

¥ Ovriga byar inom Norsjö socken,
med undantag av nedannämn—.
da byar, varifran inställelse
sker i.Bastuttäsk _. . . ..2 . .. |

Malå, kommunalsalen'Byarna Björkås, Fartrask, Laine—
jaur, Långträsk, Långudden,
Malanas, Malatrask och Ren—
tjärn av Malj socken __. . . .. ;

$3 Övriga byar inom Malå socken . . |

Skollokalen vid Bas— Av Norsjö socken byarna Bastu—
' tuträsks järnvägssta— | _ träsk, — Bjurheden, Boliden,,
| tion | Braxträsk, Bredselet, Bränn—
land, Batfors, Frautjaln, Gran—

ström, — Gumboda, Haraliden,

Holmträsk, © Jonsträsk, Kattis—

trask, Kedträsk, Klockarliden,

i | Kusfors, Långträsk, Lövlund,

a | —Melsliden, Mullberg, Myrberg,

| Mörttjärn, — Näset, Petiknäs,

Petiktrask, _ Persliden, Ren—

gård, Risberg, Ristjäln, Rå—

| —Jund, — Stenbrånet, .. Steninge,|

| Storklinten, Sunnanå, Svan—

; dors; _ Svansele, Svanstrom,,

Svartnäs, Sämsktjäln, Träsk—

1

9

12

10.

10 f—Tim.

10 1 fm.

10 1 fm.

10 3 fm.

10 +. tm.