OCR Output

1926 den 2—januari. N:r i.

*Byarna Bastuliden norra, Bastu—
trask norra, Bjorkdal, Bov1kenj
Brånet, Brannberg, Brännet,
Brännkläppen, Bäckfors,

Bäckänget. Djupgrovan, E—
riksdal, Eriksliden, Falkliden,
Fällbäcken, Gran, Granholm, |
Granå, Gråliden, Grånäs, Hed—,
| Habbersfors, Habbers—
— liden, Hällbergssvedjan, Hälli—
den, Hogdal, Hoglund, Kusli—
den, Liden, Mulltjäln, Norr—
berget, Norrback Nydal, Ny—
heden, Olofsberg, Kvarnfors—
liden, Rönnberget, Rönnliden,
Sandberg, Sandfors, Slyberg,
| Stentorp, Storselet, Ströms— |

gard, Tarsbäcksliden, Tars—

myran och Västbäck av Skel— 1e
leftea _ norra _ landsfiskalsdi—, o.
. :.;. k. io k — Febr,! 26 10 fm.

|

Kommunalhuset i ;Byarna Byske, — Drängsmark,
Byske | Frostkåge, Furuögrund, Ost—

| vik, Ytterstfors och Östanbäck |

ay Byske socken . .. .. .. — : | 27/ 10.1m.

Övriga byar inom Byske socken! Mars| 1/ 10 fm.

Församlingssalen i | |
Fällfors församling: : . .. . .. .. | 13/ 10 fm.

Nya biograflokalen i |Av Jorns socken byarna Anders—
Jorn | — träsk, Björkliden, Djupträsk,
| TJAlgträsk, — Granberg, (Gran—| |
_ bergstrask, Hornträsk, Jörns! |
| station, — Karlbrinna, Missen— |
— träsk, Lidträsk, Myrheden, Ny— _
| = borg, Pärlström, Stenträsk, ?
l Storberg, Storträsk, Ullbergs—.