OCR Output

1926 den 2 januari. N:r 1.

4 ”8 2L
1 | M. — — — —1 F (4]| s8
Kroknäs, Ljusvattnet, Otter—|
tjärn, Sandviken och Storön
av Burea socken _._..7. :::. . .. Febr. 15| 10 f fm.

$3 Ovriga byar inom Bureå socken

Ordenshuset i Urs— |Byarna Bergsbyn, Furunäs, In—

viken nerursvik, Kallholmen, Kle—
mensnas, Nyhamn, Rison, Sä—
venas, Tuvan och Ytterursvik
av Skelleftea norra landsfis—

kalsdisttikt .. . 4...:. . j/. . » 18] 10 t fin.

Rådhuset i SkelleitcålSkellefteå stad _. . . .. . .. . .. .. » 119 10 4 fm.

Skelleftea socken— |Av Skellefteå norra landsfis—
stuga kalsdistrikt byarna Degerbyn,

. Hedensbyn, Morön, Myckle,

Prästbordet och Stämnings—
gården, samt av Skelleftea
s ö d ra landsfiskalsdistrikt
| — byarna Bole, Lund, Sunnanå
. — TJatm. ... i

» 122 40 h im.

X 'Ovnga byar inom _ Skellefteå
s ö d ra landsfiskalsdistrikt,
med undantag av nedan upp—
räknade byar, varifrån instäl— |
lelse sker i Bastutrask ...... l 10 fi fm.

| 93

ä Övriga — byar inom _ Skellefteå
n o rra _ landsfiskalsdistrikt,
med undantag av nedan upp—
räknade byar, varifrån 1nstal—'

i lelse sker i Storkage . ....... [ 4 24 10 fi fm.
L Gamla skolhuset i |Byarna Ersmark, Kusmark, Stor— |
| Storkåge kage och Storkågeträsk av

| Skellefteå norra landsfiskals— |

[ .l 40. .. | » 125! 10