OCR Output

1926 den 2 januari. N:r 1.

Sn T S

Missionshuset i uppräknade byar i Stense—
fors | — Te socken med därinom belag—’
| na skogstorp samt Tärna soc—

y ce . 1 e ges Mars

Sockenstugan i Vil— : kyrkobokförings.dis_triktåj
helmina ’ samt Vilhelmina kyrkoplats .. ,,

iDen del av Vilhelmina socken,

| som ligger söder (öster) om

i inlandsbanam—.... . ... } 5

‘Aterstaende byar och lägenheter

i i Vilhelmina socken .. . . ... |

Granskning och justering av,
handlingar och protokoll . . . ..

33

Skellefteå rullföringsområde n:tr 71.

Nysätra sockenstuga Byarna — Brände, — Estersmark,
‘ Flarken, Gumboda, Kolaboda

och Anäset av Nysätra socken! Febr.

‘Ovrlga byar inom Nysätra soc—
fk ss v Se t Jsd d 1.

Lövångers socken— {Byarna Bissjön, Bodan, Broänge,
stuga | Gärde, Hökmark, Mangbyn

| ov. Selet. Vallen och Vebomark av
| jLövåängers sacken .. . .. . . .. |
Övriga byar inom Lövångers soc¬
use malol. ...

Biografteatern Trions|\Byarna Bergfors södra, Bureå,
lokal i Bureå Burvik, Bäck, Bolev1k Hed-i
aker, Haggdahl Haggnas

| Holmsvattnet Istermyrliden,

6

110

11
(12

9

110

1
1

|12

13

10

11,30 fm.

10

10

10
10

10

10

10

fm.

fm.

fm.

fm.
fm.

fm.

fm.

fim.

im.