OCR Output

1

1926,—den 2 januari. N:r 1.

X o 22.

2 2A _

Godtemplarhuset vid [Alkv,ittem, Altarliden, Andersli—å

Robertsfors bruk

Kommunalhuset i
Burträsk

lÄterstående byar och lägenheter

den, Berga, Bergnäs, Bjen—
fors, — Bjensjön, _ Brattliden,
Broänget, Edfastmark, Elg—
lund, Erlandstorp, Framnäs,
Fågelsång, Frodtjärnbäck,
Fräkenbäck, Norra Gottland,
Gravbäck, Gravfors, Granber—
get, Gulltjärn, Hogaliden, Jo—
mark, Jodal, Kättbergsheden,
Korssjon, Krokbäck, Krokån,
Legdea, _ Liden, _ Liljabäck,
Mattsneke, Mjösjöbäck, Mjö—
sjö, Norrfors, Nyborg, Nyli—
den, Olsliden, Kvarnrödjning—.
en, Ryssjön, Selsberg, Selfors,
Siknäs, Sikeå, Sjöbäck, Små—
rödjningen, _ Stenfors, — Nya
Storbäcken, Yttre Storbäcken,
Storliden, Storrodjningsberget,|
Södra Stortjarn, Norra Stor—
tjärn, Strandholm, Stabacken,,
Tryssjön, — Tragaliden, Ulter—,
vattnet, Viastanad, Vimmerby,
Yttei «linten, Akullsjon, Aselet,
Asjon och Överklinten ......

Robertsfors — bruks forsamling
jämte Sikeå hamnplats . .. . ..

Kalvtrasks _ kyrkobokföringsdi—
strikt samt byarna Gammel—
byn och Abyn. . ... .. .

Den del av Burtrasks socken, som
ligger — söder om landsvagen
Bygdsiljum—Burträsks kyrka—
Klutinatk '/ 24 + ee v 10 .

i Burträsks socken : : . . /. . .. |

Febr.

1

12

13

15

16

17

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.