OCR Output

1926 den 2 januari. N:r 1.

samhälle samt skolan och av|

Asele socken i övrigt de sam— |
hällen och byar, som ligga |

ö ster om Ängermanälven . .' Mars!' 18

Asele tingshus EAsele kyrkoplats och municipal— i I
|

10 D tm.

$ ‘Av socken de byar och
samhällen som ligga v ä ster

om Ängermanälven ........ s g %191 10 P im.

} Bergvattnets nya |Av Dorotea socken byar och lä—
| skolhus (Dorotea) genheter, som ligga söder |
om Ormsfon . 122 10A im.

4 Dorotea socken i övrigt samt

främmande _ rullföringsområ— Lt

den s sls edlel k. _ mi :1 231 — Or D‘ fn.

1 1

Kommunalhuset i 'Den del av Vännäs socken, som
Vännäs omfattar samhällen och byar |

nor: om .. ....... & 126| 10¥ P ftm.

%% Den del av Vännäs socken, som

omfattar samhällen och byar |

soder om Umealy ___ . _ ___ 4 127 109 0 im.
* |
|

3 \Granskning och justering _ av

| handlingar och protokoll .. .. |

|

120 10 6 im.
” 130 10 0 fm.

Umeå norra rullföringsområde n:r 70.

Skolhuset vid Bygdea|Bygdea _ socken, med undantag

_ kyrka av Robertsfors bruks försam—
ling och nedannämnda byar, |
därifrån inställelse sker i
templarhuset vid Robertsfors
btlk . . ——. 05106 , /'Febr./10! 100 0 fm.