OCR Output

j B. Forsbergs gård
Tavelsjö

Godtemplarordens

hus i Holmsund

i Skolhuset i Sävar

Godtemplarordens
hus i Röbäck

Godtemplarordens
hus i Röbäck

Ordenshuset i Umeå

1926 den 2 januari. Nir 1.

392

Kälamark, Kulla, Piparböle,
Salomonsbesök, Svallet, Gub—
böle och Brattby samt av U—
meå landsfiskalsdistrikt byar—
na Överboda, Röttjärn, Dalsjö,
Södra Myrbäck, Sörfors och
Klabböls . . / . — 1. . se

1‘Holmsunds landsfiskalsdistrikt i:
övrigt utom Holmsunds soc—

ken .. 4 . v.v da s d ik e e d i
|

'Holmsunds socken utom Obbola}
on .:. e oc e a l e t t
Obbola ön och främmande rull—
föringsområden _. . . .......

'Sävar by samt byar och lägenhe—
ter i Sävars socken ö stetr
om Sävarån samt Holmons
SÖCKEH . , . >> i e s U red Ne te

Övriga byar och lägenheter i Sä—
vats sacken!. ; — 2 to

Till _ Umeå _ Tlandsfiskalsdistrikt
hörande byarna Ön, Teg, Rö—
bäck, Stöcksjö, Degernäs, Bö—
leå, Stöcke, Ström, Strömbäck
nr SÖthÖJE ” ”— — ”10 1115

Till Umeå socken i övrigt höran—

tom — ovannamnda byar, där—
ifrån inställelse sker i Gris—
” .

Umeå stad, kvarter och stadsde—
lar v a s ter om Rådhusespla—
naden och soder om jarnvagen

1
1

de byar sö de r om älven u—''

Febr. 11

13

13

16

t _ i

'29

100 3 fm.

100 ) fm.
100 ) fm.

£00 0 fm.

100 0 fm.

100 0 fm.

100 0 fm.

1000 fm.

10 0 0 fm.