OCR Output

30

oc C —
Till vägbyggnad :
TL Ayaniaggning av. vägar .. ... . . . . ....... .. . 46,000 : —
T Th vägförbättringat — .. . .. ,. . ;.:... .. 20,000 : —
Till. brobyggnader —... .. .. — . . 'ki .: . 3,000:— © 69,000:
Vägskatt :
somgpåföres samtliga 242/366 fyrkar å 50/. .. .. .. . — 44 121183 :
Övriga inkomster :
Divetse — inkonster: .. . . .. .. .. .. . .. .. . — 1 S 5 200 :
Kronor 220,883:
Utgifter :
Förvaltningskostnader :
Arvedeit iM.—Mm—. . .. :.. .. .. — wokt 4 ic ;;yvips kl v 2,500: —
| Vagmastarens avlioning ~........,....... 3,599:— 6,000 :
, Vägunderhåll :
Vägäat . — Å ms + k ir iv —Å y s ö an (5 52,500:— —
Sroat och fårjer — !* . — ;. .... 1. ; — .l 5,000:— _ 57,500:
Vintervägunderhållning ...... . ... . .. o e e # t v e 15,000 :
Vägbyggnad :
Nyanläggning vägen Vindeln—VUman .......... 30,000 : —
Uman—Ramsele . . Jä 2,000 : —
Skivsjö—Nyåkertjärn . . .. 9,000 : —
Mårdsele—Manjaur . 6,000 : —
Ekträsk—Buberget . 5 12,000: —
Ekträsk——Petisträsk . . . . . . 12,000: —
Vägförbättring Vindeln—Hjuken .............. 9,000 : —
Vindeln——Rödå . .. ....... . . : .. 21,000:——
Brear ifärjor 4 20 Si L 01 . . 1 i de 7,000:— © 108,000:
'dnvyentafief ;. .v +vå pk n in i .9 p9 lj o :. 1 1 a w w 15000
Grus—, stentag—och marklösen ! ; 0.; : / slsn y 7,383:
Wppbördsprovisioner .. ;; ;; . — .> : ; . . _( : — 04 SR 3e 2,000 :
Ranitor . .. — — 5 e Eea : * .eEa LE v p v e 1 o ee 14,000 :
f Kapita/avbetalningar å låns.:.. .. . .. . ;. .. .. . ;. 6,000
Diverse oförutsedda utgifter — : .. .. . .. . . .. .: . | > ds 4,000
Kronor 220,883:

1927 den 31 december.

Nr 198.

Vindeln den 22 juni 1927.
Ejnar Holm.
Er. Boström.
O. L. A. Malm.

Bertil von Krusenstjerna.

Granskad och godkänd.
Franz Olsson. _ K. Forsberg.

Svante Schmidt.