OCR Output

1927 den 3 mars. _N:r 39.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskansliet 1927

N:r 39. Meddelade
Till polismyndigheternas i länet kännedom kungöres härmed, att Karl gårdfarihan—
Oskar Söderlund—Sjölander från Örträsk, Gustaf Nikolaus Efraim Köwitz från delsrättig—
Lycksele, Anders Gustaf Gillblad från Idvattnet, Siksjöhöjden, Karl Johan _ heter.
Karlsson från Hörneå, Erik Olof Kassberg från Nyåker, Karl Ferdinand Jo—
hansson fran Grisbacka, Umeå, Carl Valentin Holm från Orrböle, Nyåker, Bro:
Ernst Adrian Lindahl från Småbacka, Bodbysund, Fredrik Oskar Bäckström
från Brännan, Skellefteå, Olof Otto Asander fran Ore, Haknas, Nils Johan Pers—
son från Umeå stad samt Johan Axel Gustafsson från Vindeln av Kungl. Maj:ts
Befallningshavande erhållit tillstånd att under innevarande år inom länet idka
s. k. gårdfarihandel med lovliga varor av svensk tillverkning.

Umeå i landskansliet den 3 mars 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. M. Fleetwood,

Umeå 1927 — Larsson & Crzosw’]:ryrckeri