OCR Output

1927 den 24 februari. N:r 35.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskansliet 1927

Upplases i Malå och Norsjö tings—
lags kyrkor.
N:tY35.

Genom exekutiv auktion, som skall forrattas här å landskansliet torsda—
gen den 31 mars 1927 klockan 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhål—
les, att försäljas Herman Probus Isaksson tillhöriga lägenheten Brodrahem
(Norsjö 64) i Norsjö socken.

Ä lägenheten finnas följande abyggnader:

Bostadshus av resvirke å knutstenar under spantak indelad i forstuga kok
och två rum å nedre botten. Ä övre botten kan inredas ett rum. Byggnaden i
mindre gott skick.

Byggnad av timmer å knutstenar under spantak innehållande garveri å
nedre botten samt två rum och kök å övre botten. Byggnaden i bristfälligt
skick.

Vedbod av spantervirke å knutstenar under spåntak, omålad.

Bod av timmer på knutstenar under spåntak, omålad och i bristfälligt
skick.

Bilgarage av spantervirke å knutstenar under brädtak, omålad men i gott
skick.

Lägenheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 3,000 kronor, har salu—
varderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför lägenheten häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen jiakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 24 februari 1927.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion