OCR Output

1927 den 24 februari. _N:r 33.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1927

mma 2 ss ® cesmm

Upplases i Skelleftea tingslags kyr—
kor.

N:r: 33.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här a landskansliet torsda—
gen den 31 mars 1927 klockan 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhäl—
les, att försäljas Karl Sundqvist tillhöriga lägenheten Brännan 1' i Byske
socken.

A lägenheten finnes följande abyggnad:

Mangårdsbyggnad av timmer, å stenfot, under spåntak, indelad i två rum,
kök och förstuga, varav köket och ett rum äro inredda.

Lägenheten har saluvärderats till 1,000 kronor.

Den, som har fordran, varför lägenheten häftar eller för vilken han eljwt
acer åtnjuta betalning ur kopesklllmgen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen jiakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 24 februari 1927. S
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckerl

Exekutiv
auktion