OCR Output

1927/ den 24 februari. : N:r 31.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1927

N:r _ 31:

Sedan Umeå flottningsförening till Kungl. Maj:ts Befallningshavande an—Tillvarataget
imält, att under åren 1925 och 1926 vid sorteringsverket tillvaratagits 3,724 st. — timmer.
omärkta och dubbelmärkta stockar, varder, jämlikt 68 $ i lagen om flottning
i allmän flottled den 19 juni 1919, okända ägare till omförmälda virke härige—
nom förelagt att inom nittio dagar härefter härstädes anmäla sig, vid även—
tyr, om det försummas, att virket må å offentlig auktion försäljas.

Umeå i landskansliet den 24 februari 1927.

NILS G. RINGSTRAND,
Gustaf Hultman.

Umeå 1927 — Larsson . C:os Tryckeri