OCR Output

1927 den 19 januari. N:r 12.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1927

N:f 12.

Härmed kungöres att till kommissionär hos magistraten, överexekutor och Förordnande
rådstuvurätten i Skellefteå för år 1927 antagits fru Gunhild Öquist, adress:för kommis—
Skellefteå. sionär.

Umeå i landskansliet den 19 januari 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri