OCR Output

1927 den 13 januari. N:r 11.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens iän.

Ser. B Landskansliet 1927

Upplases i Mala och Norsjö tings—
lags kyrkor.
N:E 11.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas a gastgivargarden i Bastu—
trask lordagen den 19 instundande februari klockan 10 fm., kommer, därest
antagligt anbud erhålles, att försäljas Hugo Cederlund tillhöriga 1/16 mantal
su:r 1 Persliden (1') i Norsjö socken.

Ä fastigheten finnas följande åbyggnader:

Mangårdsbyggnad av timmer, å stenfot under spantak, indelad i kok,
kammare och forstuga å nedre botten samt en inredd kammare å botten.
Byggnaden i mindre gott skick.

Sommarstuga av timmer, indelad i kok och kammare, i mindre gott skick.

Uthusbyggnad av resvirke, indelad i bagarstuga, vedbod och hemlighus,
omålad och i mindre gott skick.

Ladugardsbyggnad av timmer, under spantak, indelad i—ladugard, stall
och foderlada, i mindre gott skick.

Sommarladugard av resvirke under bradtak i forsvarligt skick.
A fastigheten vinterfodas en å två kor, en häst samt några småkreatur.

Hemmanet, som är åsatt ett taxeringsvärde av 5,500 kronor, har salu—
värderats till 4,500 kronor.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller för vilken han el—
— jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 13 januari 1927.

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

UmeA 1927 — Larsson & C:os TryckcnviA

Exekutiv
auktion