OCR Output

1927 den 23 november. N:r 43.
2 15 es

Av Vilheimina taxeringsdistrikt: Vilhelmina municipalsamhälie.
Umeå stads östra taxeringsdistrikt.
Umeå stads västra taxeringsdistrikt.

Umeå i landskontoret den 23 november 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. C. M. Fleetwood.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri