OCR Output

1927 den 23 november. N:r 43.

S 14 —

Nordmalings sockens östra taxeringsdistrikt. (Däri inbegripet Nordma—
lings municipalsamhille).

Nordmalings sockens västra taxeringsdistrikt.
Av Norsjö sockens taxeringsdistrikt: Bastuträsks stationssamhälle.

Ursvikens taxeringsdistrikt: omfattande Innerursvik n:r 1—3 och Ytter—
ursvik 1—6 samt fabriksområdena Klemensnäs och Sävenäs.

Av Skellefteå stads taxeringsdistrikt: Skelleftehamn och Kallholmen, om—
fattande den del av Ytterursviks by, som inkorporerats med Skellefteå
stad.

Stensele sockens taxeringsdistrikt. (Med undantag för Stensele kyrkoby,
Storuman samt byarna Luspen och Vallnas).

Tarna sockens taxeringsdistrikt.
Umeå sockens norra taxeringsdistrikt.

Umeå sockens södra taxeringsdistrikt. (Med undantag för Tegs munici—
palsamhälle).

Vilhelmina taxeringsdistrikt.
Dikanäs taxeringsdistrikt.
Vännäs sockens taxeringsdistrikt.

Äsele sockens taxeringsdistrikt. (Med undantag för Äsele municipal—
samhalle).

Ortrasks sockens taxeringsdistrikt.

Grupp III:

Lycksele sockens norra taxeringsdistrikt.

Lycksele sockens södra taxeringsdistrikt. (Med undantag för Lycksele
municipalsamhälle).

Sorsele sockens taxeringsdistrikt.

Av Stensele sockens taxeringsdistrikt: Stensele kyrkoby, Storuman samt
byarna Luspen och Vallnäs.

Av Jörns sockens taxeringsdistrikt: Jörns municipalsamhälle.

Av Umeå sockens södra taxeringsdistrikt: Tegs municipalsamhälle.
Vännäs köpings taxeringsdistrikt.

Av Äsele sockens taxeringsdistrikt: Äsele municipalsamhälle.

Skellefteå stads taxeringsdistrikt. (Med undantag for Skelleftehamn oc‘
Kallholmen .

Grupp IV:

Av Lycksele sockens södra taxeringsdistrikt: Lycksele municipalsamhälle.