OCR Output

1927 den 23 november. N:r 43.
2 43 —>

Taxeringsdistrikten indelas vid taxeringen i följande ortsgrupper:

Grupp 1.

Bjurholms sockens taxeringsdistrikt.

Bureå sockens taxeringsdistrikt. (Med undantag for Orviken).

Burtrasks sockens övre taxeringsdistrikt.

Burtrasks sockens nedre taxeringsdistrikt.

Bygdeå sockens taxeringsdistrikt. (Med undantag for Robertsfors bruks—
samhälle .

Byske sockens södra taxeringsdistrikt.

Byske sockens norra taxeringsdistrikt.

Jörns sockens taxeringsdistrikt. undantag för Jörns municipal—
samhälle ).

Lövångers sockens taxeringsdistrikt.

Norsjö sockens taxeringsdistrikt. (Med undantag för Bastuträsks sta—
tionssamhälle).

Nysätra sockens taxeringsdistrikt.

Skellefteå sockens norra taxeringsdistrikt.

Skellefteå sockens södra taxeringsdistrikt.

Kågedalens taxeringsdistrikt.

Av Ursvikens taxeringsdistrikt: Bergsbyns, Risons och Furunäs byar.

Sävars sockens taxeringsdistrikt.

Grupp II:

Av Bureå sockens taxeringsdistrikt: Orviken.

Av Bygdeå sockens taxeringsdistrikt: Robertsfors brukssamhälle, omfat—
tande Edfastmark n:r 1—6.

Degerfors sockens norra taxeringsdistrikt.

Degerfors sockens södra taxeringsdistrikt. (Däri inbegripet Vindelns mu—
nicipalsamhälle).

Dorotea sockens taxeringsdistrikt.

Fredrika sockens taxeringsdistrikt.

Holmsunds sockens taxeringsdistrikt. (Däri inbegripet Djupviks munici—
palsamhälle).

Holmö sockens taxeringsdistrikt.

Hörnefors sockens taxeringsdistrikt.

Malå sockens taxeringsdistrikt.