OCR Output

1927 den 23 november. N:r 43.
E. k

till ordförande: förvaltaren Gust. Wigren, Klemensnäs, Ursviken;
,, ledamot: komm.—ordt. Nils Johan Fahlgren, Ersmark;

för Skellefteå sockens norra taxeringsdistrikt:
(omfattar återstående byar och lägenheter av Skellefteå norra landsfiskals—
| distrikt) :
till ordförande: häradsskrivaren Ernst Manns, Skellefteå;
,, ledamot: trävaruhandl. Ant. Lindgren, Stämningsgården, Skellefteå;

för Skellefteå sockens södra taxeringsdistrikt:
(omfattar den del av Skellefteå socken, som tillhor Skellefteå södra lands—
fiskalsdistrikt) :
till ordforande: landsfiskalen O. Burman, Skellefteå;
,, ledamot: hemmansägaren Bernhard Lundkvist, Skramtrask;

for Burea socken:

till ordförande: kassören O. Vikner, Burea;
,, ledamot: ingenjoren Ragnar Insulander, Öhrviken, Kallholmen;

för Byske sockens södra taxeringsdistrikt:
(omfattar Fällfors församling jämte byarna Drängsmark, Hemmistjärn, Bratt—
liden, Ostvik, Östanbäck och Frostkåge) :
till ordförande: kommunalkamreraren Carl—Lindmark, Drängsmarkby;
,, ledamot: handlanden Johan Lundgren, Drängsmarkby;

för Byske sockens norra taxeringsdistrikt:

(omfattar övriga byar och lägenheter inom Byske socken) :
till ordförande: landsfiskalen O. J:son Gårding, Byske;
,, ledamot: handlanden J. Viklund, Byske;