OCR Output

1927 den 23 november. N:r 43.

e 8 —2

derliden, Södervik, Tallträskliden, Talliden, Talltrask, Torrbergsliden, Tvär—
tjärn, Tvärträskliden, Villvattnet 1, Villvattnet 2 eller Långträsk, Villvattnet 3
och 4, Villvattnet 5 och 6 eller Asen 1 och 2, Villvattnet 7 och 8 eller Risåträsk
1 och 2, Villvattnet 9—11 eller Kalvträsk 1, 2 och 3, Villvattnet 12 eller Lid—
träsk, Villvattnet 13—14 eller Granträsk 1 och 2, Vimmerby, Ytteråträkk,
Abyn, Aliden, Andset yttre, Astrisks stationssamhälle) :

till ordforande: landstingsmannen Nils Brännström, Burträsk;
,, ledamot: jägmästaren J. Frick, Burträsk;

for Burtrasks sockens nedre taxeringsdistrikt:

(omfattar Ahltjärnliden, Avaborg, Andersvattnet, Backviken, Bergnäs, Bjur—
fors, Bjursjön, Blisterliden västra, Blisterliden östra, Bodbyn, Boliden, Bo—
näs, Brattby eller Bjurfors n:r 3, Brattlund, Brännbergsliden, Bursiljum,
Bygdeträsk, Bygdsiljum, Bäckliden, Bäcknäs, Ekeby, Gottland, Gravlund,
Granliden, Grannäs, Grundfors, Haratjäln, Holmliden, Hvälvsjön, Hvälvsjö—
liden, Högliden, Hösjöälven, Hösjövallen, Innansjön, Innersjön, Jäppnästjärn—
liden, Kardinalsliden, Kvarnbyn, Lappvattnet, Lidsjön, Lillappsjön, Lillberget,
Lugnet, Mjödtjärn, Mjödtjärnberget, Mjödtjärnliden, Mjödvattnet 1 och 2 el—
ler Tjärn 1 och 2, Mjödvattnet 3—14, Mullberg stora, Mullberg lilla, Myr—
trask, Norrliden, Nygard, Nyliden, Orrberget, Rackberget, Renbergsvattnet,
Renfors, Risvattnet, Rundaberg, Rodingsheden, Rödingstjäln, Rönnbäcken,
Ronnliden, Skursjon, Slyberget, Smabacka, Stenfors, Storberget, Storliden,
Stortjäln, Strandholm, Sunnansjö, Svarttjärn 1, 2 och 3 eller Bursiljum 7, 8
och 9, Söderby, Tjärn 1 och 2 eller Mjödvattnet 1 och 2, Tjärnberg, Tjärn—
liden, Tjärntjärnliden, Träskliden, Tällberg, Västby 1 och 2, Artoliden, Odes—
mark, ävensom samtliga kronoparker inom kommunen) :

till ordförande: landsfiskalen O. I. Dahl, Burträsk;
,, ledamot: inspektoren Valfr. Wallmark, Bodbysund; ;

for Ursvikens taxeringsdistrikt:

(omfattar byarna Bergsbyn, Inre och Yttre Ursviken, Rison samt
fabriksområdena Klemensnäs, Sävenäs, Björnsholmen och Bockholmen av
Skelleftea socken) :

till ordforande: forvaltaren Gust. Wigren, Klemensnäs, Ursviken;
ledamot: underlöjtnanten B. Öqvist, Böle, Skellefteå;

för Kågedalens taxeringsdistrikt:

(omfattar de byar och lägenheter, som enligt nådigt brev den 1 december
1916 skola utbrytas fran Skellefteå landsförsamling för att bilda eget gäll) :