OCR Output

1927 den 23 november. N:r 43.
oA ty _
för Bygdeå socken:

till ordförande: landsfiskalen Alvar Liedén, Robertsfors;
ledamot: — landstingsmannen Grenholm, Stortjärn, Over—

39

1 klinten;

för Nysätra socken:

till ordforande: landskontoristen J. M. Zingmark, Umeå;
ledamot: kommunalnämndsordföranden Aug. Röring, Andset;

33

för Lovangers socken:

till ordforande: folkskolläraren Erik Karlsson, Lövånger;
ledamot: landstingsmannen E. A. Lundh, Lövånger;

39

för Burträsks sockens övre taxeringsdistrikt:

(omfattar Avaberg, Avanäs, Aspliden, Barliden, Bergliden,
Berglund, Bergsvedjan, Bergviken, Bjorkliden, Björnliden, Bjurbäck, Björk—
nas, Blabergsliden, Blabergsfiden lilla, Brattberget, Brattfors, Brattliden,
Brännan, Brännby, Brännfors, Brännvattnet, Brännäs, Brännäs östra, Bränn—
tjälen, Brönstjern, Burliden, Dahlfors, Degerliden, Degerliden norra, Deger—
lund, Degernäs, Fiskberget, Fisktjärnliden, Flakaliden, Forsliden, Forsnäs,
Forstjärn, Frängsliden, Fäboliden västra, Fäboliden östra, Fäbotjäln, Gam—
melbyn, Gorkuträsk eller Lubboträsk, Granlunda, Grantjäln, Grantrask n:r 1
eller Villvattnet n:r 13, Granträsk n:r 2 eller Villvattnet n:r 14, Granöliden,
Granöträsk, Gustavsberg, Gäddträsk, Halliden, Hedbacka, Hedlunda, Hed—
' spon, Holmsund, Holmtjärnliden, Hägglunda, Häggnäs, Hällfors, Högtjäln, III—
vädersträsk, Janstorp, Järvtjärn, Järvträsk, Kalvträsk n:ris 1, 2 och 3 eller Vill—
vattnet n:ris 9, 10, 11, Kaljeliden, Karlstorp, Klinten, Klysterberg, Kullaboda,
Kvistliden, Kyrkheden, Källheden, Lappselsliden, Lappselsån, Liden, Lidfors,
Lidtrask eller Villvattnet n:r 12, Lillåbacka, Ljusheden, Ljustorp, Ljusträsk,
Ljusvattnet, Lossmen, Lubboträsk, Lubboträsk 2 med stora Kroksjöudden,
Lubboträsk 3 med Rennäs, Långträsk eller Villvattnet n:r 2, Långträskliden,
Morliden, Nilsmyrliden, Nybrännet, Nybrännliden och Risån, Nyby, Rennäs
eller Lubboträsk n:r 3, Rensjöliden, Renträsk, Risliden nya, Risliden västra,
Risnäs, Risåkläppen, Risån eller Nybrännliden n:r 1, Risåtjärn, Risåträsk n:ris
1 och 2 eller Villvattnet n:ris 7 och 8, Rotsjön, Salberg, Selsliden, Sikfors, Sik—
näs, Sittuträsk, Spölträsk, Stavlund, Stavträsk, Stenbacka, Stenbäcken, Sten—
liden, Stensträsk, Storbränna, Storbäcken, Stormyrheden, Storträskliden, Sö—