OCR Output

1927 den 23 november. N:r 43.

s Å —a

Maltbrännan, Maltjärn, Malträsk, Manjaur, Mårdsele, Mårtsbrännan, Norr—
by, Norrliden, Nybrännan, Nyliden, Olofsberg, Petistrask, Pompej, Kvarn—
branet, Kvarnbrännan, Kvarnsele, Renträsk norra, Rundaberg, Sandtorp, Sik—
sele nedre, Sirapsbacken, Sjöbotten, Sjöbrånet, Sjölunda, Skatan, Skäfsjön
eller Säfsjön, Slipstensjön, Stenträsk, Storberget, Storsandsjön, Storsävar—
träsk, Stryckfors, Strycksele, Svanastorliden, Svartliden, Svarttjärn, Säfliden,
Trehörningen, Vallnäs, Villsjö, Yttersjön, Ämsele, Östansjö och Ostersjon);

till ordförande: jägmästaren B. von Krusenstierna, Umeå;

,, ledamot: inspektoren O. L. A. Malm, Hällnäs;

för Degerfors sockens södra taxeringsdistrikt :

(omfattar Abborrtjärn, Avalund, Bastunäs, Bastunäs och Byssträsks byars
ökeskatt, Bastuselet, Bjurfors, Björntjälen, Björnåker, Boras, Brackköping,
Buberget, Degerfors, Degerlund, Degerås, Degerön, Eriksdal, Fjädernäs,
Flakabäck, Fällbäck, Grannäs, Granåker, Granölund, Granön, Hedlunda, Hed—
näs. Helsingborg, Helsingfors, Helsinglund, Holmlund, Holmön, Hundtjärn—
liden, — (kronopark), Hagglund Häggnäs,, Högbäck, Högfällan, Högliden
västra, Höglunda, Högås, Jämtland, KamSJo Kryckeltjärn, Krånged, Kul— /
backshden Kulfors, Kullsjön, Kusliden, Kussjön, Lillsele, Lillträsk, Lugnet, |
Lövliden, Lövö, Manilla, Mesele, Norrfors, Nyby, Nygård, Nyland, Nytjärn—
liden, Nytorp, Nyåkerstjärn, Nyås, Näsland, Olovsborg, Olstorp, Ottonträsk,
Pettersborg, Qvarnlund, Qvarntorp, Qvarnträsk, Rambo, Ramsele 1—4, Ram—
sele 5 med Nyåker, Renfors med Hjuksfors, Rengard, Risliden, Rosinedal,
Röbäck, Rödå, Rödåberg, Rödålund, Skivsjön, Skurliden, Skurträsk, Sparrsät—
ra, Stenbacka, Stenliden, Storlund, Strandåker, Strömsjönäs, Sundfors, Sundö,
Sunnansjö, Sunnansjönäs, Svartberget, Sävö, Söderbäck, Sörfors, Tegslund,
Tegsnäset, Tillflykten, Tjernbäck, Torberget, Trollberget, Tusculum, Tvärå—
lund, Tväråträsk, Umsjöliden, Uppland, Videlund, Vidstrandsnäs, Vindelns

municipalsamhälle, Vänfors, Vännäs, Västerbäck, Västerliden, Västerås, Aliden, —
Ånäset, Örträsk, Österbäck ävensom samtliga kronoparker inom kommunen ):

till ordförande: landsfiskalen Hugo Astrom, Vindeln;
,, ledamot: nämndemannen P. Aug. Nygren, Tegsnaset, Bjurforsfallet;

för Sävars socken:

till ordförande: hemmansägaren Emil Säfsten, Sävar;
,, ledamot: kyrkoherden K. Myrin, Sävar;

för Holmö socken:

till ordforande: fjärdingsmannen Alfr. Jonsson, Holmön;
,, ledamot: kommunalnämndsordtf. Frans Pettersson, Holmon;