OCR Output

1927 den 23 november. N:r 43.
s _ 9.
för Skelleftea stad:

till ordforande: landsfiskalen A. Wallgren, Skelleftea;
) ledamot: stadskassoren E. Fjellström, Skellefteå;

for Nordmalings sockens östra taxeringsdistrikt:

(omfattar Baggard, Brattfors, Bredvik, Djupvik, Grasmyr, Hallen, Hummel—
holm, Håknäs såg, Håknäs by, Högbränna, Höglågdal, Högland, Hörnsjö by
och järnvägsstation, Järnäs, Järholmen, Kyrkvallen, Leduåsjö, Leduåfors, Le—
duåhem, Levar, Långed, Lövås, Mullsjö, Nordmalings municipalsamhalle,
Norrmark, Prästbordet, Tallberg, Torrböle, Öre, Örsbäck och Östanbäck) :

till ordforande: kyrkoherden Alfr. Nygren, Nordmaling;
,, ledamot: nämndemannen Ernst Jonsson, Långed, Nordmaling;

för Nordmalings sockens västra taxeringsdistrikt:

(omfattar återstående del av socknen eller Abborrtjärn, Ava, Aspeå, Bergsjö,
Bjarten, Brattsbacka, Bräntberg, Fällfors, Genberg, Holmfors, Hyngelsböle, /
Högland (Brukets); Jansmark, Klöse, Lögdeå, Manhem, Mjösjö, Mo, Nordan—
bäck, Nordsjö, Norrtjärn, Nygård, Nyåkers by och järnvägsstation, Olovsfors
bruk, Orrböle, Ottjärn, Rundvik, Rönnholm, Stavsjöholm, Stenberg, Storfall,
Storängen, Sunnansjö, Toböle, Västansjö och Oresund);

till ordforande: komministern K. Lindström, Norrfors;

,, ledamot: kommissionären Helge Josephson, Vailen, Nordmaling;

för Bjurholms socken:

till ordförande: nämndemannen N. Belander, Bjurholm;
,, ledamot: kassören Axel Johnsson, Bjurholm;

för Umeå sockens norra taxeringsdistrikt:

(omfattar den_ _ del av Umeå socken, som tillhör Holmsunds landsfiskals—
distrikt) :
till ordförande: länsbokhållaren Elof Huss, Umeå;

,, ledamot: f. riksdagsmannen Johan Rehn, Hissjö, Västerhiske;