OCR Output

mop TPP

1927 den 19 november. N:r 42.

>>> Q28 .

1866 stadgade inskränkta dispositionsrätten över å lägenheten tilläventyrs
växande skog.

Närmare upplysningar lämnas av landsfiskalerna i Nysätra och Sävars
distrikt.

Umeå i landskontoret den 19 november 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. C.: Mi Fleetwood.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri