OCR Output

1927 den 17 oktober. N:r 37.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.
Ser. A Landskontoret 1927

N:t 37:
Till vederbörandes kännedom kungöres härigenom att Riksförsäkrings—

anstalten den 14 oktober 1927 förordnat häradsskrivaren Ernst Manns i Skel—
leftea att tills vidare vara anstaltens mantalsombud for Skelleftea fogderi.

Umeå i landskontoret den 17. oktober 1927.
PA Lansstyrelseas vagnar:

Elis Almgren. Bert Ohman.

Umeå 1927 — Larsson & C:s Tryckeri