OCR Output

1927 den 1 oktober. N:r 34.
L.

november varje ar och efter det pastor därav tagit del, av denne avlämnas till
mantalsskrivningsförrättaren.

7:0) Vid mantalsskrivningen skola tillstidesvara pastor eller, om han
har forfall, någon av honom förordnad lämplig person, helst annan inom for—
samlingen tjänstgörinde präst, vederbörande stadsfiskal eller fjärdingsman
samt kommunalombud till minst följande antal:

Mantalsskrivningsort Antal kommunalombud
Umea: stad"~. . 6
Skellefteå: stad . .. 5

Umea fogderi:
3
Sävars F o e rn n 2 så v iv 4
Holmö Sj — l t e l d 2 — 2
Vännäs F l o i l ie .e Wa el v 6
Umeå o d d r kkT 9
Hörnefors äfP (t fa s 4
Bjurholms ons /s 3
Nordmalings X Si e e ts kå Ö .n 6

Skellefteå fögderi:

Skellefteå sockén .; ]; — ;. . , ; 20
Bureå S ev F e # eee 1L . 5
Byske S i y l 1 es o .. 20712
Norsjö if oa e id d Si 00 8
Malå Fi be 5 e de o i $ 3
Jörn i er Ct 4 +7 oi t h 6

Lappmarkstögderiet :

Lycksele socken ;; . . , ..;:+. 10
Sorsele l Ne o eo fe in 6
Stensele e ik a en i L2 ida 6
Tärna å. o l f v P 2
Ortrasks So L 9 h ; 3
Asele å i ie is i 8
Dorotea e 40y 6
Vilhelmina S e l a a ii 4 78 5 10

Fredrika t Aa s aade y t f 2