OCR Output

i

1927 den 1 oktober. N:r 34.
t 8 %

med Stensele socken: å pastorsexpeditionen i Stensele den 5—9 decem—
ber kl. 10 fm.

med Sorsele socken: å gästgivaregården i Sorsele den 12—16 december
kl. 10 fm.

med Tärna socken: å landsfiskalskontoret i Tärnaby den 12—14 decem—
ber kl. 10 fm. $

med Äsele socken: å tingshuset i Äsele den 12—17 december kl. 10 fm.

2

med Dorotea socken: å sockenstugan i Dorotea den 12—16 december

[ kl. 10 fm.

med Fredrika socken: å pastorsexpeditionen i Fredrika den 1 december
kl. 10 fm.

med Vilhelmina socken: å pastorsexpeditionen i Vilhelmina den 6—13

i december kl. 10 fm.

i Degerfors fogderi:
med Degerfors socken: å tingshuset i Degerfors kyrkoby den 5—10 de—

| cember kl. 9,30 fm.

med Bygdeå socken: å brukskontoret i Robertsfors den 21—28 november
KkL 9.30 fm.

med Burträsk socken: i tingshuset i Gammelbyn den 28 november—3
december och den 5—7 december kl. 9,30 fm.

med Nysatra socken: i tingshuset i Nybyn den 18 och 19 november kl.
9,30 fm.

med Lovangers socken: å pastorsexpeditionen i Lövånger den 21—23

_ november kl. 9,30 fm.

i
i

jämte övriga uti Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående mantalsskriv—
ning den 6 augusti 1894 meddelade föreskrifter bör följande iakttagas:

1:0) Envar, som ej hos annan mantalsskrives, skall avlämna mantals—
uppgift, enligt stadgat formulär, upptagande :

a) _ fullständiga för— och tillnamn — för gift kvinna, frånskild hustru eller
änka utom mannens tillnamn jämväl det tillnamn hon burit såsom ogift — fö—
delseår, födelsedag och födelseort samt yrke eller tjänst och hemvist för ho—