OCR Output

1927 den 1 oktober. N:r 34.
o. Z de
med Vannas koping: å samma ställe den 8—10 december kl. 10 fm.

med Holmsunds socken: å pastorsexpeditionen i Holmsund den 12—14
december kl. 9 fm.

med Hörnefors socken: å hotellet i Hörnefors den 25 och 26 november
kl. 10 fm.

med Nordmalings socken: å kommunalhuset i Nordmaling den 28 no—
vember—2 december kl. 10 fm.

med Bjurholms socken: å kommunalhuset i Bjurholm den 21—23 no—
vember kl. 10 fm.

i Skellefteå fögderi:

med Skelleftea socken: å pastorsexpeditionen i Skellefteå landsförsam—
ling den 15—19, 21—26 och 28—29 november kl. 10 fm.

med Bureå socken: å pastorsexpeditionen i Bureå den 1—3 december
kl. 10 fm.

med Byske socken: å pastorsexpeditionen i Byske den 21—26, 28 och
29 november kl. 10 fm. betraffande Byske forsamling samt å kommunalsalen
i Byske den 30 november—3 december kl. 10 fm. beträffande Fällfors för—
samling.

med Jorns socken: å hotell Thelberg i Jörn den 12—15 december
kl. 10 fm.

med Norsjö socken: å pastorsexpeditionen i Norsjö den 15—19 och
21—23 november kl. 10 fm.

med Mala socken: _å landsfiskalskontoret i Malåträsk den 15—18 no—
vember kl. 10 fm.

i Lappmarks fögderi:

med Lycksele socken: å pastorsexpeditionen i Lycksele den 14—17 och
19—22 december kl. 10 fm.

med Örträsk socken; å landsfiskalskontoret i Örträsk den 28 november
kl. 10 fm,