OCR Output

1927 den 26 september. 'N:r 33.
252 =.

Suppleanter: Fabrikoren Anton Ohmark, Bodan, och f. riksdagsmannen Olof
Jonsson, Gumboda;

femte taxeringsdistriktet:

Ledamöter: Kommunalnämndsordföranden N. J. Fahlgren, Ersmark, och hem—
mansagaren P. J. Lundström, Fahlmark;

Suppleanter: Hemmansägaren Alfr. Holmberg, Klintforsliden, och skiftesgode—
mannen Oskar Marklund, Ostvik;

sjatte taxeringsdistriktet:

Ledamöter: Landstingsmannen C. J. Lundberg, Bjursele, och nämndemannen
John Sparrman, Brännäs; .

Suppleanter: Nämndemannen Jakob Holm, Raggsjö; och f. riksdagsmannen
F. O. Mörtsell, Mörttjärn;

sjunde taxeringsdistriktet:

Ledamöter: Kommunalnämndsordföranden E. E. Nordenstedt, Fredrika, och
kommunalnämndsordföranden Alex Renman, Lycksele;

Suppleanter: Hemmansägaren J. P. Lindstrom, Örträsk, och hemmansägaren
C. J. Mattsson, Rusele;

attonde taxeringsdistriktet:

Ledamöter: Vandringsrättaren M. Persson, Blattniksele, och landstingsman—
nen Aug. Grönlund, Vilhelmina;

Suppleanter: Hemmansägaren Oskar Gerdlund, Gunnarn, och hemmansäga—
— ren Victor Wikstrom, Svanaby, Svanavattnet.

Till ledamöter i fastighetstaxeringsnämnderna å landsbygden har Kungl.
Maj:ts befallningshavande förordnat:

i första taxeringsdistriktet:
förvaltaren Gottfr. Sjölund i Bjurholm och enligt bestämmelsen i 6 § 1
mom.£ fastighetstaxeringsförordningen apotekaren R. Conradson i Nordma—
ling;